Politică de confidenţialitate și cookies

Promoteart.ro administrat de S.C. Promoteart International S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, etaj 2, sector 1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6116/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO18576635 (denumit în continuare „PromotionaleVerzi.ro” sau „noi). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 

În calitate de operator de date, PromotionaleVerzi.ro urmăreşte în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice sau juridice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date ("GDPR").

 

Prezenta politică reglementează modul în care noi gestionăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, stabilind în acest sens:

 

 • Scopurile pentru care colectăm şi folosim datele dvs. cu caracter personal;

 • Temeiurile de prelucrare pentru astfel de scopuri;

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm şi prelucrăm;

 • Durata prelucrării acestor date;

 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată şi modul în care le puteţi exercită;

 • Entităţile cărora le putem transferă datele dvs. cu caracter personal (atunci când este cazul).

 

Această politică privind confidenţialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, în calitate de vizitator al website-ului;

 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de PromotionaleVerzi.ro, în vederea desfăşurării activităţilor sale conform celor descrise mai jos.

Vom publica pe website-ul nostru, www.promotionaleverzi.ro, orice astfel de modificări, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

1. Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează PromotionaleVerzi.ro?

Ce sunt datele personale?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a vă transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile dvs. la cumpărături, IP-ul computerului dvs.), dar asociate cu persoana dvs., ne ajută să vă putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

 

Politica PromotionaleVerzi.ro este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să vă oferim cea mai plăcută experiență atunci când navigați/ faceți cumpărături pe website-ul www.PromotionaleVerzi.ro. În general, prelucrăm următoarele categorii de date despre dvs.:

1. Nume și prenume;

2. Adresă de e-mail;

3. Numărul de telefon;

4. Sexul;

5. Vârsta;

6. Adresa;

7. Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi/te autentifici în contul de client;

8. Informații despre produsele și serviciile achiziționate;

9. Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma www.PromotionaleVerzi.ro;

10. Interese și preferințe legate de produsele din website-ul www.PromotionaleVerzi.ro.

Mai exact, mai sus am prezentat datele cu caracter personal („Date” sau „Date Personale”) pe care le colectăm direct de la dvs., care rezultă din interacțiunea cu dvs. și pe care noi sau partenerii noștri le urmărim în vederea furnizării produselor comandate sau pentru a vă oferi diverse oferte personalizate, atunci când navigați/ faceți cumpărături pe website-ul www.promotionaleverzi.ro sau atunci când utilizați diverse dispozitive (computer, tabletă ori telefon mobil).

2. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul PromotionaleVerzi.ro. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara website-ului PromotionaleVerzi.ro. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Pentru fiecare prelucare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

4. Unde se stochează datele?

Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afară SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.

În cazul transferurilor de date în afară SEE, PromotionaleVerzi.ro va utiliza clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

5. Sunt obligat să furnizez datele cu caracter personal?
Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de
PromotionaleVerzi.ro, de a naviga pe website şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul website-ului. Pentru activităţile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

6. Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată?
În calitate de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: 

 

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre activităţile de prelucrare efectuate de către PromotionaleVerzi.ro, conform celor descrise în prezentul document;

 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la PromotionaleVerzi.ro, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate de către PromotionaleVerzi.ro, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine rectificarea şi corectarea, fără întârziere nejustificate, din partea PromotionaleVerzi.ro a datelor inexacte, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat"), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege - cu toate acestea, în urmă solicitării de ştergere a datelor, PromotionaleVerzi.ro îşi rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul că aceste date să fie transmise de către PromotionaleVerzi.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

 • Dreptul la opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment;

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

 • Dreptul de a vă retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Puteţi să vă exercitaţi oricând drepturile menţionate mai sus în cadrul Secţiunii de „Contact sau ne puteți contacta telefonic la numerele +4021.224.14.26/+4021.224.14.27 sau pe adresa de e-mail office@promotionaleverzi.ro

 

7. Module cookies şi alte tehnologii similare
Colectăm date prin fişiere cookies şi tehnologii asemănătoare, aşa cum este prevăzut în cadrul Politicii privind utilizarea fişierelor cookies, utilizând module cookies şi tehnologii similare (de ex.: pixeli, etichete de reclame şi identificatori de dispozitiv) pentru a vă recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs. Puteţi controla modulele cookies prin setările browserului dvs. şi alte instrumente. De asemenea, puteţi opta să refuzaţi utilizarea de către noi a modulelor cookies.

 

8. Comunicarea în scop promoţional. Spamming-ul.
Comunicările în scop promoţional - În măsura în care dumneavoastră v-aţi exprimat consimţământul expres cu privire la această sau dacă legislaţia aplicabilă ne oferă această posibilitate,
PromotionaleVerzi.ro va utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, pentru a vă furniza informaţii cu privire la acţiuni desfăşurate în viitor, a trimite materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale de către PromotionaleVerzi.ro. PromotionaleVerzi.ro va respecta întotdeauna opţiunile exprimate de dumneavoastră privind modul în care puteţi fi contactat, inclusiv de a nu primi mesaje promoţionale dacă notificaţi PromotionaleVerzi.ro cu privire la această preferinţă. Aceste preferinţe pot fi transmise în orice moment.

Spamming-ul este reprezentat de e-mail-uri nesolicitate conţinând reclame sau materiale publicitare care vă sunt trimise fără acordul dumneavoastră.

PromotionaleVerzi.ro nu trimite e-mail-uri de tip SPAM. PromotionaleVerzi.ro nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal (nici adresa de e-mail) pentru marketing direct sau diverse acte de comunicare, dacă dumneavoastră nu v-aţi exprimat consimţământul în mod expres.
 

9. Pentru ce perioadă de timp poate PromotionaleVerzi.ro să vă stocheze datele cu caracter personal?
PromotionaleVerzi.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reţinem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar şi după ce dumneavoastră încetaţi să folosiţi acest website în conformitate cu politice noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.

În cazul în completați formularul de contact, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către
PromotionaleVerzi.ro pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde întrebărilor sau rezolvării anumitor situaţii sau pentru a aduce îmbunătăţiri activităţii noastre, respectând cerinţele legale şi legislaţia în vigoare, inclusiv cele privind arhivarea.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing,
PromotionaleVerzi.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de PromotionaleVerzi.ro pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Vă reamintim că aveţi dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie şterse.

 

10. Care este politica PromotionaleVerzi.ro în legatură cu copiii care folosesc website-ul nostru?
Considerăm că este foarte important să protejăm confidenţialitatea datelor pe care copiii le comunică on-line şi, în acest sens, încurajăm părinţii şi tutorii să participe şi să monitorizeze activităţile acestora on-line.

Notă specială în cazul copiilor sub 18 ani
Dacă ai sub 16 ani, te sfătuim să te consulţi cu părinţii sau cu tutorele înainte de a oferi datele tale personale pe website-ul 
PromotionaleVerzi.ro. Dacă anumite informaţii din această secţiune nu îţi sunt în totalitate clare, ar trebui să ceri ajutorul părinţilor sau tutorelui.

Notă specială pentru părinţii copiilor sub 18 ani
Recomandăm părinţilor/tutorilor să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul de utilizare a adresei de e-mail, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară.

Vă rugăm să vă asiguraţi că, înainte de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.

Ne puteţi cere să ştergem orice informaţie legată de copilul dumneavoastră trimiţându-ne o solicitare de ştergere prin Secţiunea „
Contact sau ne puteți contacta telefonic la numerele +4021.224.14.26/+4021.224.14.27 sau pe adresa pe adresa de e-mail office@promotionaleverzi.ro.

 

11. Actualizarea Politicii de Confidenţialitate
PromotionaleVerzi.ro va face periodic modificări asupra Politicii de Confidenţialitate, modificări care vă vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră. În orice caz, vă încurajăm să verificaţi periodic Politică de Confidenţialitate pentru a vedea cele mai noi informaţii referitoare la practicile noastre în materie de confidenţialitate.
 

12. Unde mă pot adresa dacă doresc să contactez PromotionaleVerzi.ro în cazul în care am alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal?
Ne puteţi trimite un mesaj folosind Secţiunea „
Contact sau ne puteți contacta telefonic la numerele +4021.224.14.26/+4021.224.14.27 sau pe adresa de e-mail office@promotionaleverzi.ro.
 

13. De ce trebuie să accept termenii acestei Politici de Confidenţialitate?
Această Politică de Confidenţialitate vă oferă toate informaţiile necesare pentru a vă forma o opinie şi a vă decide dacă doriţi să accesaţi acest website şi să trimiteţi sau nu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal
companiei Pomoteart International.

 

14. Care este atitudinea PromotionaleVerzi.ro faţă de “scam e-mails"?
Dacă aveţi îndoieli în privinţa vreunui e-mail pe care l-aţi primit, vă rugăm scrieţi-ne folosind Secţiunea „
Contact sau contactați-ne telefonic la numerele +4021.224.14.26/+4021.224.14.27 sau pe adresa de e-mail office@promotionaleverzi.ro pentru a ne înştiinţa despre aceste incidente şi a lua măsuri împotriva acestor persoane. De asemenea, puteţi cere ajutorul sau sfatul furnizorului dumneavoastră de internet.

S.C. Promoteart International S.R.L.

Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, etaj 2, sector 1, București

Tel.: +4021.224.14.26/ +4021.224.14.27

E-mail: office@promotionaleverzi.ro